اخبار و رویدادهای گمرکی ایران
اقتصاد > بازرگانی - ثبت سفارش کالا و تعیین منشا ارز اعم از بانکی و غیربانکی باید از طریق سامانه جامع تجارت...
سازمان جهانی گمرک (WCO) در گزارشی رسمی اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک ایران را موفقیت‌آمیز توصیف کرد.
گمرک ایران اعلام کرد: روزانه به طور میانگین10000 محموله در سراسر کشور از طریق پنجره واحد گمرکی و سامانه جامع...