اخبار و رویدادهای گمرکی ایران
رئیس اتحادیه پوشاک با اشاره به آثار مثبت تولید برندهای خارجی در کشور گفت: با اجرای این تصمیم می توان ایران را...
معاون فنی و امور گمرکی گمرک اعلام کرد: واردات پوشاک به صورت فردی ممنوع بوده و برای انجام این کار تنها شرکت های...
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر جلوگیری از وارداتی که به تولید داخلی...